Bureau Didact

Bureau Didact richt zich op kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 tot 16 jaar, die problemen ervaren tijdens hun schoolperiode in het basisonderwijs of voortgezet onderwijs. Daarbij kan het gaan om moeilijkheden bij het leren, in het gedrag, of in de persoonlijke ontwikkeling. Bureau Didact doet onderzoek naar de oorzaken van de problemen en geeft advies. De orthopedagoog stelt een diagnose en biedt indien gewenst een passende begeleiding als het gaat om lees- en spellingproblemen, dyslexie, hoogbegaafdheid, dyscalculie en rekenproblemen, faalangst, concentratieproblemen en overactiviteit.
Bureau Didact is gevestigd in Goes en heeft jarenlange ervaring in het werken met kinderen in het regulier en speciaal onderwijs. Didact richt zich met name op de regio Zeeland en Noord-Brabant. Kind, ouders en school worden optimaal betrokken bij het proces van onderzoek, advies en begeleiding. U krijgt concrete adviezen, die realiseerbaar zijn. U wordt niet geconfronteerd met lange wachtlijsten of langdurige begeleidingstrajecten. Bij aanmelding weet u waar u aan toe bent, op welke data er een onderzoek kan worden gepland en wanneer u het adviesgesprek met de orthopedagoog kunt verwachten. Ook voor een oriënterend gesprek kunt u bij Didact terecht. Vaak kan dit al heel verhelderend voor u zijn en voldoende aanknopingspunten bieden om verder te kunnen! De orthopedagoog adviseert u bij het maken van de juiste keuzes.


Bureau Didact is er ter ondersteuning van ouders en kinderen en wil zich dan ook vanuit persoonlijk contact en betrokkenheid inzetten voor u en uw kind.

Lid van de Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen (NVO).
www.nvo.nl

Lid van de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers (LBRT).
www.lbrt.nl

Lid van Balans, vereniging voor ouders van kinderen met leer- en gedragsproblemen.
www.balansdigitaal.nl